Press

2019-02-05

Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT

Fastators aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. Från och med den 6 februari 2019 handlas aktien med tickern FASTAT och ändras därmed från det tidigare kortnamnet ABFAST.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55

Dela inlägg