Fastator bildar property- och facilitykoncernen NPM Group. Bolaget är helhetsleverantör av servicetjänster till landets fastighetsägare.

2023-05-22

Fastator bildar property- och facilitykoncernen NPM Group. Bolaget är helhetsleverantör av servicetjänster till landets fastighetsägare.

– När vi samlar vår kompetens och erfarenhet i ett enda bolag kan vi skapa stora värden för våra kunder och möjliggöra besparingar och effektiviseringar. NPM Group blir i och med sammanslagningen en av marknadens ledande förvaltningskoncerner, säger Richard Julin, Styrelseordförande i NPM Group.
 
Kunderna består både av svenska och internationella fastighetsfonder, noterade fastighetsbolag samt privata fastighetsägare. Genom sammanslagningen skapas en storkoncern med en omsättning på 350 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat på 42 miljoner kronor för 2022. Koncernen har 300 anställda.
Fastator äger 55,5% av bolaget, övriga aktieägare är aktiva inom koncernen.
 
– Förvaltning och utveckling av fastigheter är viktigt för att bygga långsiktigt värde. NPM Group finns i landets alla regioner för att effektivisera förvaltningen nära kunden. Den nya koncernen kommer att ta en unik position på den växande marknaden för property- och facility management, säger Svante Bengtsson VD i Fastator.

Dela inlägg