Fastator avvecklar innehavet Svenska Kulturskatter

2024-02-14

Fastator avvecklar innehavet Svenska Kulturskatter

Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5 (”Fastigheterna”). Fastigheterna överlåts genom två separata bolagsaffärer och köpare är Gelbakoncernen via dotterbolag. Därmed har samtliga fastigheter inom dotterbolaget Svenska Kulturskatter AB nu avyttrats. Fastigheterna var senast värderade till 71 mkr men då en av hyresgästerna nyligen har gått i konkurs har parterna kommit överens om att överlåta Fastigheterna för ett sammanlagt fastighetsvärde om 56 mkr.
 

  • Fastator har tagit ytterligare ett viktigt steg i att renodla våra innehav. För att kunna fortsätta bygga värden i Point och Företagsparken behöver vi fortsätta frigöra likviditet och kunna fokusera organisationen, säger Björn Rosengren, tf. VD för Fastator.

 

Dela inlägg