Fastator återkallar skriftligt förfarande avseende obligationslån 2020/2023

2023-07-18

Fastator återkallar skriftligt förfarande avseende obligationslån 2020/2023

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”), initierade den 30 juni 2023 ett skriftligt förfarande för det icke säkerställda obligationslånet med rörlig ränta av serie 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna”). Förfarandet avsåg en begäran om två månaders förlängning av Obligationernas förfallodag, från 23 september till 23 november 2023, för att ge erforderlig tid åt förhandlingar med långivare och obligationsinvesterare. För ytterligare detaljer hänvisas till Bolagets pressmeddelande av den 30 juni 2023. Bolaget har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent under Obligationerna, ska återkalla det skriftliga förfarandet.

Bolaget och dess ombud har varit i kontakt med obligationsinvesterare som representerar ca 60 procent av totalt utestående belopp under Obligationerna och som indikerat att de kommer att delta i omröstningen. Av dess obligationsinvesterare har ca 76 procent redan röstat för eller meddelat att de avser att rösta för en förlängning. Gränsen för godkännande från obligationsinvesterarna är två tredjedelar av slutligt avlagda röster i förfarandet.

Efter diskussioner med både obligationsinvesterare och långivare gör nu Fastator bedömningen att en förlängning av löptiden för Obligationerna inte är nödvändig i detta skede. Både långivare och obligationsinvesterare har uttryckt att man är beredd att förhandla även under semestertid för att hantera kommande förfall och nå en bred överenskommelse för finansiering av utstående lån.

  • Det är min bedömning att vi under dessa två veckor tagit viktiga steg framåt i de förhandlingar som pågår för att nå den helhetslösning som Fastator eftersträvar. För Bolaget finns det därför inget självändamål med att förlänga förhandlingsperioden, snarare gäller det att hålla tempo medan moment finns. Vi är tacksamma mot de obligationsinvesterare som röstat eller på förhand indikerat att de skulle rösta för förlängningen och ser fram emot fortsatt dialog, säger Björn Rosengren, styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-18 [X]:[X] CEST.

Dela inlägg