Eva Hamilton föreslås bli ny styrelseledamot i Fastator

2020-03-05

Eva Hamilton föreslås bli ny styrelseledamot i Fastator

Valberedningen i Fastator kommer att föreslå Eva Hamilton som ny ledamot i bolaget inför nästa årsstämma. Eva Hamilton bidrar med mångårig erfarenhet av att leda och utveckla samhällsnära verksamheter.

Eva Hamilton har en lång bakgrund som journalist på bland annat Dagens Industri och Aftonbladet och var VD på SVT mellan år 2006 och 2014. Efter sin tid på SVT har hon arbetat med styrelse- och rådgivningsuppdrag, bland annat som styrelseledamot i LKAB, Fortum och Expressen.

Fastators styrelseordförande Björn Rosengren kommenterar tillskottet:

”Eva Hamilton har varit framgångsrik i att leda och utveckla verksamheter med stor betydelse för samhället och en närvaro över hela landet. Med sin kompetens, erfarenhet och nätverk kommer hon att bli ett värdefullt tillskott nu när Fastator har ambitionen att kliva upp en till en ny börslista”, säger Björn Rosengren.

För Eva Hamilton är det framförallt bolagets affärsmodell som lockar:

”Jag tycker att Fastator är ett spännande och nyskapande investmentbolag. Man är skicklig på att identifiera nya nischer i fastighetsbranschen och med innovativa idéer och kreativitet utveckla dem till framgångsrika bolag”, säger Eva Hamilton.

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Björn Rosengren (ordförande), Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg och Anders Mossberg. 

Eva Hamilton kommer föreslås tillträda sin styrelsepost efter bolagsstämman den 6 maj 2020.

Nomineringen av ovan personer sker i tillbörlig ordning i och med kallelsen till stämman, där även övriga uppgifter från valberedningen presenteras.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren, styrelseordförande
bjorn.rosengren@fastator.se
+46 (0)8 661 50 47

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

OM FASTATOR
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg