Delårsrapport januari-september 2022

2022-11-10

Delårsrapport januari-september 2022

Perioden januari-september

 • Omsättning, 481,3 MSEK (233,1)
 • Substansvärde vid periodens slut, 2 001,4 MSEK (2 278,6)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, 25,75 SEK (29,32),
  utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden
 • Avkastning på eget kapital, -3,1% (10,2)
 • Soliditet vid periodens slut, 41,2% (33,5)
 • Periodens totalresultat, -68,4 MSEK (174,2)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -1,73 SEK (2,27)

Kvartalet juli-september

 • Omsättning, 122,2 MSEK (82,2)
 • Avkastning på eget kapital, -10,0% (10,0)
 • Periodens totalresultat, -219,4 MSEK (170,7)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -2,89 SEK (2,21)

Kommentarer från VD
I tider som dessa gäller det att stå på tå, vara aktiv och lyhörd. Aktiviteten har varit hög de sista månaderna. Omvärlden byter skepnad dagligen och det gäller att styra rätt. Alla våra innehavsbolag står på egna ben. Tillväxten syns sällan i direkta siffror just nu, men stabiliteten gör att den finns runt hörnet.

Företagsparken, vårt största innehav har en fantastisk tillväxt. Det är inte många som kan skryta om tillväxt just nu, men vi kan det! En nyemission om 900 miljoner och förvärv av 46 fastigheter för 1,3 miljarder talar sitt tydliga språk. Efter tillträdet finns 350 miljoner i kassan och en beräknad intjäningsförmåga om 254 miljoner per år. Vi ser fler affärer i närtid och bolagets kassaflöde växer för var dag.

Självklart så påverkar värdeförändringar ett investmentbolag som Fastator negativt. Men det påverkar inte kassan. Kontanter är mer värda i tider som dessa, då fler affärer finns till vettiga priser.

Knut Pousette, VD Fastator

Dela inlägg