Press

2014-07-29

Dalaröprojektet utvärderas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)

Energimyndigheten har inom ramen för forskningsprogrammet E2B2 beviljat stöd till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att identifiera reglertekniska parametrar och funktioner som säkerställer ett sunt inomhusklimat och samtidigt sänker ventilationsbehovet, vilket sänker byggnadens uppvärmningsbehov. Rehact Energy System är en av de två ventilationslösningar som kommer att studeras.

REHACT ingår i en projektgrupp som i våras ansökte och under sommaren blivit beviljade drygt 3 miljoner kronor för att låta SP studera och dokumentera bland annat hur Rehact Energy System med dess unika värmeväxlare RVU kan ge effektiv ventilation med luftflöden som ligger under dagens normer. Införandet av EU-direktivet om Nära-Nollenergihus närmar sig snabbt och nya sätt att bygga energieffektivt måste identifieras. När väl identifieringen har gjorts kan Boverkets regelverk skärpas tills målet för Nära-Nollenergihus uppnåtts.

          Detta är en ytterligare bekräftelse på att de lösningar REHACT utvecklar är högintressanta och unika. Vi hade även utan stödet för avsikt att dokumentera och mäta Dalaröprojektet och att utvärderingen nu kommer att göras av SP blir en internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Att projektet dessutom sker i samverkan med två etablerade byggbolag och ett fastighetsbolag ger oss en unik möjlighet att visa hur Rehact Energy System fungerar i ett konkret projekt som finanseras av energimyndigheten. Målsättningen är också att visa att REHACTs lösning är enklare att installera i befintliga byggnader än dagens system. Projektet kommer att underlätta introduktionen i Sverige väsentligt, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

I projektgruppen ingår förutom REHACT AB, ytterligare en producent av ventilationsaggregat, branschorganisationen Svensk Ventilation samt två byggföretag och ett fastighetsbolag vilket garanterar den industriella förankringen och nyttiggörandet av resultaten. SP är ett väletablerat forskningsinstitut med stora kunskaper i att driva projekt i denna form samt av bygganden som system och ventilationsteknik.

http://www.e2b2.se/forskning_och_resultat/projekt 

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg