Press

2017-05-29

Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier

Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and will start on May 29, 2017.

As from May 31, 2017, Fastator shares will be traded under a new ISIN code and short name.

Short name: FASTATOR
Old ISIN code: SE0007578026 
New ISIN code: SE0009994429 
Number of outstanding common shares: 14,020,321

Enligt ett beslut på Fastators årsstämma den 3 maj 2017 skall aktier av serie A och Serie B läggas samman till stamaktier. Processen hanteras av Euroclear och kommer att påbörjas den 29 maj 2017.

Från den 31 maj kommer Fastators aktier att handlas under en ny ISIN-kod och ett nytt kortnamn. Se tabell ovan.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017, kl. 13.40.

Dela inlägg