Press

2016-02-26

Bokslutskommuniké 2015

26 februari 2016

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER

• Periodens resultat 20,1 MSEK (22,9)

• Resultat per aktie efter utspädning 1,53 kr (1,86)

PERIODEN JANUARI-DECEMBER

• Periodens resultat 79,2 MSEK (62,1)

• Resultat per aktie efter utspädning 6,44 kr (5,01)

• Avkastning på eget kapital 21,1% (13,8%)

• Substansvärdet uppgick till 437,5 MSEK vilket motsvarar 31,09 kr per aktie

Vi FORTSÄTTER BYGGA DET NYA FASTATOR

2015 har varit ett innehållsrikt år för Fastator och vi har lagt mycket kraft på det omvända förvärvet av Rehact, noteringen på First North och inte minst ändringen av vår verksamhetsinriktning till att bli det ledande fastighetsinvestmentbolaget. Trots att vi befinner oss mitt i denna förändring levererar vi ett väldigt starkt resultat. Ett resultat som endast till viss del reflekterar den nya verksamhetn. När vi nu är i slutfasen av att färdigställa det nya Fastator ser jag fram emot ett nytt, händelserikt år då Fastators resa börjar på allvar.

Stockholm den 26 februari 2016

Daniel Hummel

VD

För ytterligare information kontakta:

Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post: daniel@fastator.com

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag, tel. +46 8 463 8000. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 kl. 07.00.

Dela inlägg