Press

2014-05-13

Avtal träffat kring Natura Centrum

REHACTs samarbetspartner i Polen, iNergy sp. z o.o., har nyligen undertecknat ett avtal med ägaren till Natura Centrum. Avtalet reglerar de övergripande samarbetsvillkoren för den första etappen av det omfattande Natura Centrum-projektet. Om samtliga installationsuppdrag tillfaller iNergy uppskattas ordervärdet totalt uppgå till mellan 20 – 30 miljoner PLN (ca 42-63 miljoner SEK).

Sedan tidigare har iNergy sp. z o.o. ett avtal med ägaren till Natura Centrum kring att använda REHACTs teknik i projektet. Ägaren för Natura Centrum meddelade i februari att en överenskommelse om finansiering av den första etappen av Natura Centrum, ett hotell på drygt 11 000 kvm, är klar. iNergy och Natura Centrum har därför under våren förhandlat fram ett mer detaljerat avtal kring villkoren för de arbeten som skall utföras av iNergy. Detta avtal är nu klart och innehåller förutom Rehact Energy System möjlighet till ett antal andra tekniska installationer i hotellet. Totalsumman för samtliga installationer i avtalet har schablonberäknats till ca 20-30 miljoner PLN, motsvarande ca 42 – 63 miljoner SEK. Exakta belopp är inte specificerade i avtalet utan kommer arbetas fram i samband med projektering av hotellet.

Avtalet är påskrivet av båda parter och är bland annat villkorat av att bygglov beviljas för det utökade hotellprojektet. Bygglov för hotelldelen av Natura Centrum finns sedan tidigare för en byggnad på 6 000 kvm och detta utökade bygglov förväntas därför bli beviljat redan inom en tidsperiod på 6-8 veckor.

Dela inlägg