Press

2022-02-17

Avtal om likviditetsgarant avslutas

Fastator har sagt upp sitt avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgaranti för Fastators aktie. Avtalet träffades 2018 och syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta aktiehandeln. Antalet avslut i aktien har sedan 2018 mer än tiodubblats och bolaget anser därför att kvoteringen inte längre fyller någon väsentlig funktion för likviditeten i aktien. Avtalet och kvoteringen upphör från måndag den 16 maj 2022.

Dela inlägg