Avslutar likviditetsavtal

2013-12-11

Avslutar likviditetsavtal

Sedan 11 november 2013 har Mangold fondkommission AB agerat market maker för REHACTs aktie av serie B på NASDAQ OMX First North. Den övertecknade nyemission som bolaget nyligen genomfört förväntas öka antalet aktieägare väsentligt varför tjänsten inte längre bedöms vara nödvändig.

-I takt med att REHACT får en större och stabilare aktieägarbas är det styrelsens bedömning att behovet av en market maker minskat. Även om den slutliga fördelningen av aktier i den övertecknade nyemission som genomfördes under perioden 11 november till 4 december ännu inte är helt klar, är det tydligt att antalet aktieägare ökar väsentligt. Omsättningen i aktien har också varit god under perioden, vilket också indikerar att behovet av en market maker minskat, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

I enlighet med avtalet kommer Mangold FK AB att agera market maker till och med den 11 mars 2014.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg