Press

2020-04-30

Ändrad lokal för Fastators årsstämma

För att undvika trängsel vid Fastators årsstämma kommer stämman att hållas på Skeppsbron 24, Stockholm, istället för i bolaget lokaler på Nybrogatan 3 som tidigare aviserats.

– Intresset för att delta fysiskt i Fastators årsstämma har varit något större än vad vi räknat med och för att möjliggöra att alla deltagare kan hålla behörigt avstånd flyttar vi årsstämman till en större lokal, säger Svante Bengtsson, Vice VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg