Press

2015-09-30

Aktiebolaget Fastator (publ) genomför sammanläggning av aktier och byte av ISIN kod

Pressmeddelande, Stockholm 2015-09-30

Sammanläggning av aktier
Årsstämman i REHACT AB (publ), numera under namnet Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget”), beslutade den 17 juni 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 8:1, vilket innebär att åtta (8) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

I enlighet med bemyndigandet lämnat av årsstämman beslutade styrelsen den 24 september 2015 om att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier till den 1 oktober 2015.

Sammanläggningen registrerades hos bolagsverket den 28 september 2015 varigenom antalet aktier i Bolaget efter sammanläggningen uppgår till 12 875 176 fördelat på 77 988 aktier av serie A och 12 797 188 aktier av serie B.

Sista dag för handel före sammanläggningen var den 29 september 2015 och första dag för handel efter sammanläggningen är den 30 september 2015. En av Bolagets större ägare har åtagits sig att skjuta till utjämningsaktier till de aktieägare som får aktiefraktioner i samband med sammanläggningen.

På avstämningsdagen den 1 oktober 2015 kommer sammanläggningen att registreras hos Euroclear Sweden AB.

ISIN
I och med sammanläggningen så kommer Bolagets aktier att handlas med ett nytt ISIN från och med den 30 september 2015. Aktiernas nya ISIN är SE0007578026.

För mer information:
Erika Kveldstad, VD
Tel: +46 (0) 70-339 99 99
Email: erika@fastator.com
www.fastator.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550.

Dela inlägg