Press

2018-05-18

Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari – mars

Periodens resultat                                            6,7 MSEK (20,5)
Resultat per aktie efter utspädning                  0,44 kr (1,47)
Avkastning på eget kapital                               1,1 % (15,0)
Substansvärde                                                 586,4 MSEK (550,1)
Substansvärde per aktie efter utspädning        41,83 kr (39,23)

KOMMENTAR FRÅN VD

Från en riktigt god utsikt

Det är klokt att lura i vassen när knappt simkunniga ger sig ut på djupt vatten. Genom vassgluggen har vi sneglat på alla bostadsutvecklare och funderat på om vi missat något? Om de sett något som vi förbisåg? Glada är vi dock att inte vara i deras vatten.

Istället fortsätter vi att bygga värde för våra aktieägare genom en mix av investeringar i stabila tillväxtbolag, där den gemensamma nämnaren är starka entreprenörer bakom rodret. Det är en strategi som har givit mycket positiva resultat det senaste året – vi har goda kassor och stark tillväxt i våra intressebolag. Offentliga Hus, vårt största innehav, växer enligt plan mot målet om att flerdubbla sitt fastighetsvärde och därefter en börsnotering.

På samma sätt som Fastator tidigt började med investeringar i samhällsfastigheter, fortsätter vi kontinuerligt att utvärdera var nästa fastighetssegment med stor tillväxtpotential finns. Vår ambition är att återigen investera tidigt inom detta segment och fortsätta skapa värden för våra aktieägare. Affärer är bra, men bra affärer är bättre. Vilken av de stjärnor vi ser på horisonten som lyser starkast i våra utvärderingar kommer att visa sig under året.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 18 maj 2018

Fastators rapport för första kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD och CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg