Delårsrapport januari – juni 2020

2020-08-19

Delårsrapport januari – juni 2020

Kvartalet april – juni

Omsättning, MSEK                                                          70,2 (39,4)

Periodens resultat, MSEK                                                109,3 (58,3)
Avkastning på eget kapital, %                                          7,7 (5,7)
Soliditet, %                                                                       43,8 (44,4)

Substansvärde, MSEK                                                      1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                106,9 (74,3)

Perioden januari – juni

Omsättning, MSEK                                                          133,0 (76,1)

Periodens resultat, MSEK                                             87,6 (142,2)
Avkastning på eget kapital, %                                           6,1 (14,6)
Soliditet, %                                                                        43,8 (44,4)

Substansvärde, MSEK                                                      1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                106,9 (74,3)

KOMMENTAR FRÅN VD

Framåt på stabila ben

Nästa gång jag skriver en kvartalsrapport har vi börsintroducerat Offentliga Hus!

För denna period gick Fastator in i ett andra kvartal i en omvärld där ingen riktigt kunde orientera sig. Och vi gick ur det andra kvartalet med fortsatt god tillväxt och ett stabilt resultat. Inte minst tack vare det som jag påpekade efter första kvartalet, styrkan i Fastators affärsidé.

Som ett investmentbolag inom fastigheter startar, utvecklar och driver vi bolag i segment där vi ser möjligheter för god tillväxt. Som en konsekvens kan vi både ta tillvara på möjligheter och samtidigt uppnå god riskspridning. Man står som bekant stadigare på flera ben, samtidigt som man rör sig i högre tempo. Precis det som vi gjort under perioden med fokus på tillväxt, utveckling, förstärkning och omstrukturering.

Vi har under kvartalet haft ett stort fokus på pandemin covid-19 och dess effekter. Fastator har hittills påverkats i relativt begränsad omfattning, men vi följer givetvis situationen väldigt noga. Offentliga Hus under ledning av Fredrik Brodin har förutom det gedigna arbetet i att förbereda bolaget inför noteringen i oktober, dessutom hållit fortsatt högt tempo med nya förvärv. Offentliga Hus har därmed ett totalt fastighetsvärde om cirka 9 MSEK, inklusive avtalade icke tillträdda förvärv.

Points faktiska affärsidé har vi låtit flyga lite under radarn, som man gärna gör med goda idéer så att de får tid att mogna och växa till sig. I maj lyfte vi upp vad Points centrumutveckling i små och mellanstora svenska städer egentligen betyder för Fastator. Ett helhetskoncept där ortens betongkloss och fula ankunge förvandlas till ortens mittpunkt och glädje för invånarna. Fastigheter bebyggda med bostäder, dagligvaruhandel och service i ett och samma hus som skapar nytt liv och attraktion i stadskärnorna. I juni presenterades Points projekt i Trelleborg för kommun och invånare, vilket gav lika stora positiva reaktioner som bolagets första projekt i Motala. Fler orter står nu på tur. Point har 14 fastigheter med totalt ca 60 000 kvadratmeter hyresbyggrätter i pipeline fördelat på ca 760 lägenheter.

I juni trädde Leif Östling in som ny styrelseordförande för Industrisamhället. Att kalla honom legendar inom svenskt näringsliv är knappast att ta i. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Leif inom ett område som har framtiden för sig – industrisamhället. Ryggraden i svensk ekonomi.

Under kvartalet arbetade Fastator med omstrukturering av innehavsbolagen som meddelades i slutet av juli. Offentliga Hus och Industrisamhället renodlas och samtidigt bildas ett nytt innehavsbolag när Fastator förvärvar 34 % av aktierna i Studentbostäder i Sverige. Vi vässar laget och ger varje bolag de bästa förutsättningarna för att lyckas ännu bättre med sin uppgift och tillväxtresa, och därmed även förstärka Fastator totalt sett.

Jag är övertygad om att hösten bjuder på många intressanta möjligheter och utöver börsintroduktionen av Offentliga Hus avser vi även refinansiera vår utestående obligation. Jag ser nu fram emot att möta hösten på starka ben som var och ett bär stadigt mot ytterligare stabil tillväxt!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 19 augusti 2020
Fastators rapport för Q2 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07.00 CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg