Press

2018-08-29

Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni

Periodens resultat, MSEK                              186,7 (7,3)
Resultat per aktie efter utspädning, kr            13,25 (0,52)
Avkastning på eget kapital, %                         28,3 (1,4)
Substansvärde                                                –
Substansvärde per aktie efter utspädning       –

Perioden januari – juni

Periodens resultat, MSEK                                193,3 (27,8)
Resultat per aktie efter utspädning, kr              13,70 (1,99)
Avkastning på eget kapital, %                           29,4 (8,9)
Substansvärde, MSEK                                      774,1 (557,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning, kr    55,21 (39,7)

KOMMENTAR FRÅN VD

Hetaste kvartalet någonsin

Så här tillbaka från semestern och den hetaste sommaren i mannaminne, vill vi skruva upp temperaturen ytterligare för Fastators aktieägare.

186 miljoner i resultat och strax över 13 kronor per aktie i ökat substansvärde, med över 30% ökning av substansvärdet under Q2 till ca 55 kronor per aktie.

Det andra kvartalet 2018 går helt enkelt till historien som Fastators bästa någonsin. Det är en lättnad att nu kunna släppa rapporten och därmed få ta bladet från munnen och visa hur bra vårt företag går. Nackdelen med ett otroligt bra resultat är att det förstås blir allt svårare att överträffa oss själva, men det är en utmaning som vi gärna tar oss an. Vi höjer gärna ribban av egen kraft!

Fastator växer fortsatt och ett av våra stora mål i närtid är, som tidigare nämnts, en börsintroduktion av Offentliga Hus i slutet av 2019. Vårt fokus har varit rätt när vi lagt extra uppmärksamhet på bolagets tillväxt. Fastighetsvärdet i Offentliga Hus ökade under perioden från 2,4 miljarder till 3,4 miljarder kronor. Med sikte på 7 miljarder kronor i fastighetsvärde går allt enligt plan.

Samtidigt växer våra andra verksamheter och är viktiga för framtiden. Glädjande kan vi notera att Nordic PM sedan vårt förvärv vuxit till nästan dubbla antalet anställda och fortsätter att växa både organiskt och genom förvärv. De förvärv som Nordic PM gjorde under förra året visar både tillväxt och nästan en fördubbling av nettomarginalen så här långt under året. Kort sagt en framgångsrik integration in i Nordic PM:s verksamhet.

Så när nu aktieägarna kan njuta av ett bra resultat och ökat substansvärde, kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare på nästa temperaturhöjare!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 29 augusti 2018

Fastators rapport för andra kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD och CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg