Press

2013-07-18

100 % teckning av aktier i konvertibellån 2008/13

Den sista anmälningstiden för konvertering till aktier genom konvertibellån 2008/13 löpte ut 25 juni 2013. Under perioden valde kvarvarande konvertibelägare att nyttja sin rätt att omvandla lånet till aktier av serie B i enlighet med de ursprungliga villkoren. Därmed har hela konvertibellånet 2008/13 omvandlats till aktier, liksom tidigare även konvertibellånet 2007/11.

Under denna konverteringsperiod har bolaget därmed emitterat ytterligare 60 000 aktier av serie B och aktiekapitalet har ökat med 600 kr. Aktiekapitalet uppgår efter konvertering till 634 658,24 kr. De nya aktierna registrerades i dagarna hos Bolagsverket.

-Det är glädjande att samtliga konvertibelägare, både för detta lån och det lån som gavs ut under 2007, har valt att konvertera sina fordringar till aktier. Det är för mig ett tecken på att vi kunnat skapa värde för våra tidiga investerare, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

Dela inlägg