Publicering av digital årsredovisning

6 april 2020