ÅRSREDOVISNING 2015

8 april 2016

Perioden januari – december 2015

  • Periodens resultat: 79,2 MSEK (62,1 MSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning: 6,44 kr (5,01 kr)
  • Avkastning på eget kapital: 21,1% (13,8 %)
  • Substansvärde: 437,5 MSEK (307,1 MSEK)
  • Substansvärde per aktie efter utspädning: 31,09 kr (25,59 kr)

2015 – ett händelserikt och resultatmässigt starkt år för Fastator

Under 2015 fortsatte vi att i högt tempo bygga Sveriges enda investmentbolag med inriktning mot fastighetssektorn. Samtidigt som vi renodlade affärsmodellen, introducerades på Nasdaq First North och förstärkte vår kompetens via en ny styrelse och ledning så levererade Fastator ett starkt affärsresultat. Med den nya verksamhetsinriktningen på plats ser jag fram emot att tillsammans med mina medarbetare, våra investerare och våra starka samarbetspartners fortsätta Fastators tillväxtresa under 2016.

Daniel Hummel
VD

Stockholm den 8 april 2016

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
070 – 661 24 29