revisor

 

Magnus Thorling, huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor, PwC

Revisor i Fastator sedan 2015

Fastators revisor väljs av årsstämman för en period om ett år.