INSYNSHANDEL

Från och med den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av Aktiebolaget Fastator (publ) insynsregistrerade personer samt deras närstående.

Insynsregistret återfinns här.