FASTATOR PÅ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av First Norths regler och av EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och omfattas inte av samma juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Erik Penser Bank AB (publ), telefon: 08-463 80 00, är Fastators Certified Adviser.