aktier och aktiekapital


Aktiekapitalet i Fastator ska enligt bolagsordningen lägst vara 14 000 000 SEK och högst 56 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 8 750 000 stycken och högst 35 000 000 stycken.


AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Aktiekapitalet i Fastator uppgår till 24 537 104,64 SEK fördelat på 15 335 690 aktier. Kvotvärdet uppgår till 1,60 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs hos Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalets utveckling sedan Fastators bildande visas nedan.


Förändring
Förändrat belopp, SEK
Summa efter förändring, SEK
Registrerat
Nyemission1 600 000,0524 537 104,652020-09-14
Teckningsoption48 000,0022 937 104,602020-06-26
Nyemission456 590,4022 889 104,602020-06-26
Nyemission1 832 232,0022 432 514,202016-01-07
Nyemission19 199 998,6020 600 282,202015-09-24
Nyemission20 000,001 400 283,602015-04-24
Nyemission250 000,001 380 283,602015-04-24
Nyemission130 000,001 130 283,602015-04-22
Utbyte konvertibler1 099,001 000 283,602015-03-23
Teckningsoption4 993,80999 184,602014-08-04
Teckningsoption122 652,20994 190,802014-07-03
Utbyte konvertibler4 882,40871 538,602014-03-19
Nyemission21 333,20866 656,202014-01-28
Nyemission52 000,00845 323,002013-12-27
Nyemission68 520,60793 323,002013-12-27
Nyemission90 144,00724 802,402013-12-13
Nyemission0,16634 658,402013-10-18
Utbyte konvertibler600,00634 658,402013-07-09
Nyemission200,00634 058,242013-01-04
Teckningsoptioner3 614,07633 858,242013-01-04
Nyemission8 000,00630 244,172012-12-18
Nyemission30 000,00622 244,172012-12-18
Nyemission28 040,00592 244,172012-01-03
Nyemission23 231,25564 204,172011-09-05
Nyemission9 550,00540 972,922010-07-26
Nyemission24 550,00531 422,922010-06-28
Fondemission337 915,28506 872,922010-04-15
Nyemission21 052,64168 957,642009-09-14
Nyemission1 600,00147 905,002009-07-03
Teckningsoptioner4 655,00146 305,002009-05-25
Teckningsoptioner6 650,00141 650,002009-05-25
Nyemission35 000,00135 000,002006-06-12
Nyemission100 000,00100 000,002005-03-30