ÄGARSTRUKTUR

 

Nedan redovisas Fastators största aktieägare per den 31 december 2018.


 
Kapitalandel %
Röster %
Mats Invest AB31,98%31,98
Skälsö Intressenter AB30,41%30,41%
Staffan Heiner Beckett 4,57% 4,57%
Ulf Adelsohn 4,31%4,31%
Danica Pension3,93%3,93%
Banque Internationale A Luxembourg3,92%3,92%
Nordnet Pensionsförsäkring AB3,39%3,39%
Mats Hulth i Stockholm AB 3,14%3,14%
Melbye Invest APS2,27%2,27%
Union Banciare Privée1,08%1,08%
Totalt89,0%89,0%