Ny Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

9 September 2014

REHACT AB, vars aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamet REHA B, har utsett

Erik Penser Bankaktiebolag till ny Certified Adviser från och med måndagen den 15 september 2014. 

REHACT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com