Om Fastator

Strategi

Omvärld – från makro till mikro

Vi utgår från omvärlden och identifierar trender och behov – sen tas makroanalysen ner till mikronivån. Genom att förutse hur behov förändras kan vi definiera nya fastighetsrelaterade segment. Vårt breda kontaktnät och interna kompetenser är en avgörande tillgång.

Kvalitet i allt vi gör

God kvalitet lönar sig. Processer, arbetssätt och fastigheter präglas av hög kvalitet. God design och kvalitet ger både lojala, nöjda kunder och stabil värdeutveckling. För att leverera med kvalitet måste vi ha de mest kompetenta medarbetarna och goda samarbetspartners.

Hyresgästernas behov och situation

Vi är lyhörda för våra existerande och blivande hyresgästers behov och situation. Genom att engagera våra hyresgäster i planeringen av deras närmiljö skapar vi lojalitet och kundnöjdhet.

Finansiell trygghet

Våra projekt karaktäriseras av hög finansiell stabilitet. Vi söker tillväxtsegment med stabila kassaflöden och solida, långvariga hyresgäster. Vi ska vara en pålitlig, trygg värd och erbjuda aktieägare och långivare finansiell trygghet.