Press

2018-07-02

Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB

Offentliga Hus AB (publ), Amasten AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har sålt sina studentbostadsfastigheter till nybildade Studentbostäder i Sverige AB.

Målet är att bidra till att skapa ett rikstäckande bolag som uteslutande fokuserar på studentbostäder. Något man i dagsläget anses saknas på den svenska marknaden. Studentbostäder i Sveriges ambition är därför att ta ett helhetsgrepp om studentbostäder i Sverige samt att genom digitalisering effektivisera driften av studentbostäder.

”Studentbostäder i Sverige AB kommer fylla ett tomrum inom segmentet studentbostäder. Jag ser fram emot att utveckla det vidare genom att vi tar in nya investerare i samarbete med Arctic Securities, säger bolagets VD Rebecka Eidenert”

Bolagets fastighetsportfölj består av 21 fastigheter som omfattar cirka 49 000 kvm och uppgår till ett värde av cirka 900 MSEK. Avtalen är villkorade av finansiering och tillträde beräknas till månadsskiftet augusti/september. Visionen är att bolaget ska fortsätta expandera, både genom förvärv av ytterligare studentbostadsportföljer i varierande storlek samt nyproduktion.

Bolaget kommer i nästa steg att resa kapital för ytterligare förvärv och nyproduktion.

”Det finns ett stort intresse från både svenska och internationella placerare att investera i segmentet studentbostäder. Fram till idag har det saknats en rikstäckande aktör med tillräckligt storlek och kraft att utveckla ett attraktivt boende för studenter. Arctic kommer vara finansiell rådgivare i den kommande kapitalanskaffningen med ett mål om 400 milj. Säger Anna Hallsten, Arctic Securities Sverige”

ÄGARBILD

Offentliga Hus: …..45,77 %
Amasten: …………..28,17 %
SBB: …………………21,69 %
Övriga: ……………..4,38 %

STYRELSE

Björn Rosengren (ordförande)

Sven-Göran Svensson
Rebecka Eidenert

LEDNING

Rebecka Eidenert (VD)

NYCKELTAL

Fastighetsvärde                       ~900 MSEK
Antal fastigheter                     21
Uthyrbar area                         ~ 49 000 kvm
Vakansgrad                            0,83%

Rådgivare: Colliers International AB

För ytterligare information:

Björn Rosengren, bjorn.rosengren@prioritygroup.se, 070-714 11 11

Anna Hallsten, VD Arctic Securities Sverige anna.hallsten@arctic.com, 072-726 16 72
Colliers International AB. Dan Törnsten dan.tornsten@colliers.com, 070-855 75 50

 

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg