Press

2013-02-18

Snabbt EU-stöd till svensk intressebolag i Polen

REHACTs intressebolag i Polen, iRWN, har beviljats EU-stöd med drygt 7 miljoner SEK. Det visar att vår strategiska satsning ligger rätt i tiden, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT.

Hösten 2012 ansökte REHACTs intressebolag i Polen, iRWN sp.z o.o., om EU-bidrag för att underlätta och påskynda marknadsintroduktionen av Rehact Energy System på den expansiva polska marknaden. EU har nu beslutat att godkänna ett bidrag om drygt 3,6 miljoner zloty, motsvarande drygt 7,2 miljoner SEK.

-Det är mycket glädjande att EU så snabbt har beviljat oss ekonomiskt stöd för den strategiska satsningen i Polen, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT. Det är en marknad med ett stort och växande behov av energismarta lösningar. Vår finansieringskonsult har också identifierat fler möjligheter att påskynda expansionen i Polen som vi avser att gå vidare med under 2013.

Det var för två år sedan som REHACT, som har en minoritetsandel, investerade ca 1,8 miljoner SEK i det polska bolaget iRWN sp.z o.o. tillsammans med två polska intressenter.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg