Press

2014-10-22

Senior medarbetare lämnar REHACT

Under hösten 2014 har REHACTs ledning genomfört en särskild granskning av de investeringar och satsningar som gjorts i de polska bolagen iRWN sp. z o.o. och iNergy sp. z o.o. för att att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som följer de överenskommelser och beslut som REHACTs ledning och styrelse fastställt.

Mot bakgrund av den information som efter hand framkommit har det tydliggjorts för REHACTs ledning och styrelse att verksamheten i iRWN sp.z o.o. och iNergy sp. z o.o. i väsentliga avseenden inte har bedrivits i enlighet med de överenskommelser och beslut som styrelsen fastställt och inte heller följt vedertagen affärspraxis. Som en konsekvens av detta har styrelsen därför beslutat att anställningen av den medarbetare som haft ansvar för utvecklingen av de polska bolagen, REHACTs CTO och styrelseledamot Jerzy Hawranek, avslutas.

-Styrelsens beslut är nu verkställt och jag har meddelat den anställde i fråga att han inte längre åtnjuter styrelsens förtroende. Han har nu i laga ordning delgivits att hans anställning i REHACT AB har upphört, säger Svante Bengtsson, VD för REHACT.

Styrelsen och ledningen för REHACT har i detta ärende inhämtat rådgivning från advokatfiman Baker & McKenzie.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756

Email: svante@rehact.com

www.rehact.se

Dela inlägg