Press

2011-12-15

REHACT vinnare i första omgången av Niklas Zennströms Green Mentorship Award

I hård konkurrens med drygt 30 entreprenörsbolag inom greentech tog Rehact, med Svante Bengtsson i spetsen, igår hem priset i den första omgången av Green Mentorship Award. Priset innebär att Svante Bengtsson får Skype-grundaren Niklas Zennström som mentor under ett år samt access till Zennströms nätverk.

          Det känns framförallt oväntat! Jag hoppas att det här kan innebära en dörröppnare för oss så att vi kan komma in på nya marknader och skapa oss värdefulla kontakter, sade en överraskad Svante Bengtsson vid Dagens Industris energikonferens där vinnaren annonserades.

REHACT grundades 2005. Bolagets idé bygger på en innovation som har potential att skapa verkligt positiva effekter i stora delar av världen i form av minskade halter av koldioxid tack vare att energibehovet i fastigheter sänks. Efter några år med fokus på forskning och utveckling har bolaget nu sitt första pilotprojekt i drift i Polen.

          Anledningen att vi till slut valde REHACT som vinnare är att potentialen för Rehacts teknologi är enorm: uppvärmning och nedkylning av byggnader står för 25% av all energikonsumtion i Europa och i USA och är en av vår tids stora energislukare. Kan man använda energin mer effektivt får det långtgående effekter, inte minst i tillväxtländer, säger Niklas Zennström om valet av årets vinnare.

I arbetet med att välja ut den slutgiltiga vinnaren har Niklas Zennström haft hjälp av jury-medlemmarna Claes de Neergaard, Hjalmar Winbladh, Molly Webb och Pia Gideon. Som god tvåa i GMA kom Ocean Harvesting Technologies. Zennström Philanthropies kopplar samman Niklas Zennströms bakgrund inom IT och teknologi och hans engagemang i ideellt arbete.

          Jag noterar med glädje att så pass många innovativa, svenska entreprenörer verkar inom energisektorn. Jag vet vilken betydelse det kan ha att få bolla sina idéer och tankar med en utomstående när man sitter som ensam entreprenör. Jag hoppas därför att det här priset ska bli värdefullt för Svante och REHACT. Och att det i förlängningen innebär att vi har en positiv påverkan på klimatet, det är en fråga som engagerar mig, säger Niklas Zennström.

Dela inlägg