Press

2012-04-19

REHACT listas på AktieTorgets nya cleantech-lista

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av externt tillförd energi i byggnader med upp till 85 procent. Företaget är i en tillväxtfas och har valt att byta handelsplats till AktieTorget i syfte att underlätta handel i bolagets aktie.

– I takt med att antalet aktieägare ökat i bolaget har kraven på handelsplatsen ökat och vi kommer därför att byta handelsplats för att underlätta handel i bolagets aktie, säger Svante Bengtsson, VD, REHACT.

REHACT är bland de första företagen som uppfyller kraven för notering på AktieTorgets nya cleantech-lista för miljötekniska företag.

  – Sedan en tid tilllbaka har en rad företag efterfrågat en särskild markering på AktieTorget för bolag inom miljöteknik. Vi har därför beslutat att lansera en särskild cleantech-lista för miljöteknikföretag. Det finns olika metoder för att styrka sin tillhörighet till cleantech kategorin. REHACT uppfyller genom sitt prisbelönta klimatsystem kraven för notering på cleantech- listan, säger Peter Gönczi, VD, AktieTorget.  

REHACTs aktie har det senaste året handlats på Alternativa aktiemarknaden, där sista handelsperioden var den 11-16 april 2012. I samband med avnoteringen på handelsplatsen vill ledningen på REHACT tacka Alternativa aktiemarknaden för den mycket goda service som bolagsledningen har fått ifrån dem.

Första handelsdag på AktieTorget är måndagen den 23 april 2012.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Peter Gönczi, VD, AktieTorget
Tel: +46 708 722 014
Email: Peter.Goenczi@aktietorget.se

www.aktietorget.se


Dela inlägg