Patentansökan godkänd i Kanada

2013-10-29

Patentansökan godkänd i Kanada

REHACTs unika värmeväxlare RVU är nu godkänd för patentskydd även i Kanada och patent utfärdas formellt troligen redan under november månad. Kanada är det tionde landet som beviljar patentskydd för den innovativa värmeväxlaren.

-Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Att vi nu är godkända för patentskydd på ytterligare en viktig marknad är ett tecken både på det unika i vår teknik men också på att vår strategi fungerar. Med patentskydd i både USA och Kanada har vi nu täckt in den nordamerikanska marknaden, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

REHACTs värmeväxlare RVU har sedan tidigare erhållit patentskydd i bland annat USA, Ryssland, Kina och Australien. Fler ansökningar finns inlämnade i ett antal länder. Ansökningarna handläggs olika snabbt beroende på respektive myndighets  arbetsbelastning.

Så snart Kanadas patentverk utfärdat det formella patentet kommer marknaden att informeras genom ytterligare ett pressmeddelande.  

Dela inlägg