Information från styrelsen med anledning av dagens artiklar i media

2023-11-20

Information från styrelsen med anledning av dagens artiklar i media

Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk lag.
 
Styrelsen i Fastator ser extremt allvarligt på den information som har kommit fram i materialet. Det tillvägagångssätt som återges i Aftonbladets artikel vore olagligt och är på intet sätt förenligt med hur vi bedriver vår verksamhet. 
 
Styrelsen kommer att tillsätta en intern utredning, med hjälp av oberoende advokat Björn Wendleby från Harvest Advokatbyrå, för att gå till botten med den information som har kommit fram. Skulle utredningen komma fram till att det föreligger något olagligt i Joachim Kuylenstiernas förehavanden kopplat till hans engagemang i Fastator kommer det att hanteras. Resultatet av utredningen kommer att delges marknaden. 
 
Som börsbolag är marknadens och allmänhetens förtroende naturligtvis av yttersta vikt för oss. Vi kommer att lägga all vår kraft på att räta ut eventuella frågetecken för att återställa förtroendet för Fastator.

Dela inlägg