Press

2015-04-21

Förundersökning mot styrelseledamot nedlagd

REHACT har idag mottagit en underrättelse om att Ekobrottsmyndigheten i förra veckan beslutat att lägga ned den förundersökning om otillbörlig marknadspåverkan som inleddes i mars. Förundersökningen riktade sig mot styrelseledamoten Jerzy Hawranek.

Att förundersökningen läggs ned betyder att åklagaren har avslutat handläggningen av ärendet. Om det senare kommer fram nya uppgifter i ärendet, kan förundersökningen komma att tas upp igen.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg