Press

2015-03-24

Förundersökning mot styrelseledamot inledd

REHACTs styrelseledamot Jerzy Hawranek är för närvarande föremål för en förundersökning avseende otillbörlig marknadspåverkan. Förundersökningen genomförs av utredare från Ekobrottsmyndigheten efter beslut av åklagare.

Jerzy Hawranek är sedan april 2014 styrelseledamot i REHACT. Fram till oktober 2014 var han även CTO för REHACT men fick lämna sin tjänst efter att en särskild granskning konstaterat att verksamheten i de polska bolag han ansvarade för hade allvarliga brister. 

-REHACTs ledning har tagit del av uppgifter som pekar på att styrelsemedlemmen Jerzy Hawranek upprepade gånger har handlat med aktier i REHACT i strid med regelverket för bolag på First North. Jag kan inte själv bedöma om detta beteende är brottsligt men när detta, tillsammans med annan information som kan innebära att någon försökt påverka aktiekursen negativt, kom till min kännedom var det min skyldighet att lämna in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. En åklagare har granskat de inlämnade underlagen och konstaterat att det fanns tillräckliga skäl för att inleda en förundersökning, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg