Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

2022-10-17

Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie.
Aktieägarlistan kommer uppdateras på bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Dela inlägg