Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB

2020-12-18

Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”), ingått ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) om att sälja sina aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), tillsammans 138 917 953 aktier, motsvarande 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus (”Transaktionen”). Av dessa aktier utgörs Fastators direkta och indirekta innehav 67 519 878 aktier, motsvarande 26,4 procent av aktier och röster i Offentliga Hus.

Parterna har kommit överens om ett pris om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus som ska erläggas till 70 procent kontant och 30 procent D-aktier i SBB, baserat på ett pris om 31 kronor per D-aktie. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i Transaktionen är 2 139 Mkr, varav köpeskillingen för Fastators direkta och indirekta innehav uppgår till 1 040 Mkr.

– När Ilija startade SBB så fick jag, under en gemensam middag, frågan hur det kändes att få en konkurrent. Mitt svar var då; – Va bra, då har vi en köpare av våra aktier när vi byggt klart, för Ilija kommer att bli störst! Detta var 2016. Jag visste, och nu vet alla andra, att SBB kommer att bli störst. I denna affär finns det bara en sak som jag inte är nöjd med; Fastator ville ha fler aktier i SBB, och mindre kontanter, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 08.00

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg