Fastator omorganiserar och Christoffer Strömbäck arbetar sin sista dag

2023-12-20

Fastator omorganiserar och Christoffer Strömbäck arbetar sin sista dag

Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning och sökandet efter hans ersättare inleddes omgående. Med anledning av de förestående helgerna har parterna kommit överens om att Christoffers sista arbetsdag ska vara den 22 december.

Fastator har även gjort en strategisk genomlysning av nuvarande organisation och beslutat att outsourca ekonomifunktionen. Övergången beräknas ske sömlöst under januari månad. Fastator kommer därefter att köpa in ekonomitjänster externt. På grund av omorganisationen och det förestående VD-bytet har sökandet efter en ny CFO pausats.

– Jag vill passa på att tacka Christoffer för ett mycket gott samarbete och önskar honom all lycka till i sin fortsatta karriär, kommenterar Björn Rosengren, tf VD Fastator.

Dela inlägg