Fastator offentliggör årsredovisning för 2022

2023-04-14

Fastator offentliggör årsredovisning för 2022

Fastators årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2022 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan.

Fastators årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 maj.

Dela inlägg