Press

2018-12-21

Fastator förvärvar fastighet i Motala för 126 MSEK.

Aktiebolaget Fastator (publ) via dotterbolag, har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Plåtslagaren 7 i Motala i en icke villkorad bolagsaffär. Säljare är A Group of Retail Assets Sweden AB (publ). Fastigheten tillträds under Q1 2019. Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 126 MSEK. Hyresvärdet uppgår till 17,3 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 2,6 år. Ingen enskild hyresgäst står för mer än 10% av hyresvärdet och areavakansen uppgår till 26%. Fastigheten består av ca 8 100 kvm lokaler samt 4 000 kvm parkering. Pangea har varit rådgivare till Fastator.

– Fastigheten med sitt strategiska läge är viktig för staden och vi ser fram emot att vara med och utveckla torgmiljön och fastigheten vidare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator. 


För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl 11.00 CET.

Dela inlägg