Fastator avyttrar aktier i Studentbostäder i Norden och återupptar räntebetalningar

2024-03-19

Fastator avyttrar aktier i Studentbostäder i Norden och återupptar räntebetalningar

Fastator har tecknat avtal kring försäljning av delar av Fastators innehav i Studentbostäder i Norden AB. Försäljningen sker utanför börsen och till fler olika parter. Utöver dessa bindande avtal pågår diskussioner om återstående del av aktieposten. Aktierna har sålts till ett pris om 74 öre per aktie, vilket är i linje med vad aktien handlas för på marknaden. Transaktionerna kommer att clearas via banksystemet vilket beräknas ta innevarande dag plus två bankdagar. Så snart de likvida medlen har nått Fastator kommer bolaget att instruera Euroclear att administrera utbetalning till Fastators obligationsinvesterare. Exakt dag kommer att meddelas via pressmeddelande.
 
“Vi har för närvarande bindande avtal om försäljning av aktier för drygt 29 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Det innebär att den tillfälliga pausen av betalning av obligationsräntor nu snart är över”, säger Björn Rosengren, tf VD i Fastator.
 

Dela inlägg