För investerare

Ägarstruktur

Nedan redovisas Fastators största aktieägare.

Ägartypsfördelningar

Landsfördelning

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.