För investerare

Aktien

Prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Aktiebolaget Fastator (publ) – Prospekt (2021-09-14)

 

Fastators aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 24 september 2015.

Aktiens kortnamn: FASTAT
ISIN-kod: SE0015407382
LEI-kod: 549300MI7ETWW4TQD242