VD Daniel Hummel presenterade Fastator på Fastighetsdagen

6 september 2016

Måndagen den 5 september deltog Fastators VD Daniel Hummel på Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag på Berns i Stockholm. Under en heldag presenterade en rad fastighetsbolag sina verksamheter för potentiella investerare. Omkring 350 personer fanns i publiken.

Fastators VD Daniel Hummel pratade bland annat om hur fastighetsmarknaden fortsätter att vara intressant ur investeringsperspektiv, med stora behov av fastighetsinvesteringar på både regional och kommunal nivå. Samtidigt har bankerna blivit mer försiktiga i sin utlåning. Utvecklingen skapar utrymme för Fastator:

“Det finns ett gap mellan bankfinansiering och det egna kapital som en entreprenör kan uppbringa. Gapet har ökat på grund av att banker blivit mer restriktiva. Det är här vi kommer in i bilden”, sade Daniel Hummel.

Här kan du se en film från presentationen.