Välkommen till ett nytt år med Fastator!

22 januari 2018

STOCKHOLM, 22 JANUARI 2018

Till dig som investerare

Mycket har hänt under det gångna året, och mer kommer att hända 2018. Vårt intressebolag Offentliga Hus, som idag är vårt huvudsakliga fokus, står inför en kraftig expansion och framtida börsnotering. Då vi äger 50% av Offentliga hus kommer en stor del av tillväxten att tillfalla aktieägarna i Fastator.

Offentliga Hus i rampljuset

Offentliga Hus stärkte i december kassan med 400 miljoner kronor genom en publik obligation och står nu väl rustat för en expansion. Nu ligger fokus på att öka förvärvstakten av kvalitativa fastigheter för att inom två år nå ett mål om cirka 5-6 miljarder kronor i sammanlagt fastighetsvärde (balansomslutning). När Offentliga Hus når expansionsmålet är planen att börsnotera bolaget. Introduktionen uppskattas kunna ske under 2019, varpå Fastator kan tillgodoräkna sig 50% av dess övervärde.

När Offentliga Hus grundades 2011 var det som en av de absoluta pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Sedan dess har marknaden för fastigheter med hyresgäster inom den offentliga sektorn växt kraftigt, och kanske har den aldrig varit så stark som nu. Med en växande och åldrande befolkning kommer behovet av kvalitativa skolor, sjukhus, polishus och andra grundläggande samhällsfunktioner att vara stort under kommande år. Vi såg tidigt potentialen i Offentliga Hus och kommer även framöver att spela en aktiv roll i bolagets expansion.

Nya affärsområden med tillväxtpotential

Precis som att vi var tidiga med att identifiera offentliga fastigheter som en fastighetsnisch med stor potential, utvärderar vi flera andra segment på marknaden med goda möjligheter till värdetillväxt framöver.

2018 har goda förutsättningar att bli vårt bästa år hittills. Då många fastighetsbolag är fokuserade på att konsolidera sina verksamheter i spår av bostadskriser, kan vi med stark kassa fokusera på tillväxt.

Du som aktieägare i Fastator har en spännande resa att se fram emot. Vill du läsa mer om vad som händer i bolaget, besök gärna vår hemsida www.fastator.se och prenumerera på våra pressmeddelanden.

Nu kör vi!

Joachim Kuylenstierna, Tf VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070 – 515 51 51

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.