Information till dig som innehar konvertibler i Fastator

10 oktober 2016

Den 15 oktober 2016 avslutas den sista konverteringsperioden, konverteringsperiod 4, för konvertibeln i Fastator KV 2012/2016. Perioden inleddes den 1 september 2016.

Fram till den 15 oktober har du som konvertibelinnehavare möjlighet att omvandla dina konvertibler till B-aktier i Fastator, till en konverteringskurs om 160 konvertibler per ny aktie.

För mer information om villkoren för omvandlingen av konvertibler, se informationsbrevet nedan.

Informationsbrev för innehavare av konvertibler