Fastators intressebolag Liveable lanserar digital tjänst som ska göra hyresmarknaden tryggare

1 november 2017

Liveable är ett svenskt fintechföretag som erbjuder en ny typ av digital plattform för hyresrelaterade tjänster. Sedan juli 2016 är Fastator finansiell och strategisk partner till Liveable och äger 25 procent av bolaget. Den 1 november lanserade Liveable sin digitala tjänst som ersätter depositioner och förskottshyror på hyresmarknaden för bostäder och kommersiella lokaler.

Andrahandsmarknaden för uthyrning av privatbostäder är en av marknaderna där behovet för Liveables tjänster är som störst.

Den svenska andrahandsmarknaden för bostäder är trasig, men den går fortfarande att laga. Vår tjänst är ett ekosystem som ger både hyresgästen och uthyraren ökad trygghet vid andrahandsuthyrning. Med Liveable vill vi skapa en ny standard på en osäker marknad, säger Martina Hessel, VD och grundare av Liveable.

För många människor kantas vägen till ett andrahandsboende av otrygga hyresvillkor och bedrägerier. Med hjälp av nya digitala lösningar vill Liveable göra hyresmarknaden säkrare för både hyresgäster och uthyrare. Liveables depositionsgaranti innebär att hyresgästen betalar 15% av depositionen i engångskostnad till företaget, och därmed slipper ligga ute med en stor summa i deposition. Uthyraren garanteras i sin tur hela depositionssumman. Om något inträffar under hyresperioden erbjuder Liveable konfliktlösningshjälp och full ersättning. Liveable erbjuder även kostnadsfria, juridiskt korrekta hyreskontrakt som skapas digitalt och signeras enkelt med BankID.

Dagligen möter vi människor som blivit utsatta för falska hyresannonser, ogiltiga hyresavtal och uteblivna återbetalningar av depositioner, något som verkar vara alltför vanligt på en okontrollerad andrahandsmarknad, säger Felix Hessel, medgrundare av Liveable.

Samtidigt som det idag finns många aktörer som erbjuder annonsplattformar för bostadsuthyrning är det relativt få som erbjuder tjänster som minskar den ekonomiska otrygghet som hyresgäster och hyresvärdar kan uppleva i samband med uthyrning av bostad. Det kan exempelvis handla om kreditkontroll av hyresgästen, depositionslösning och hantering av hyresbetalningar.

Bara på andrahandsmarknaden i Sverige, just nu, uppgår inbetalda depositioner till nästan en miljard kronor. Om hyresparterna istället skulle använda en depositionsgaranti enligt Liveables modell skulle det frigöra över 750 miljoner kronor.

Den svenska marknaden för kommersiella depositionsgarantier uppskattas idag till omkring 15 miljarder kronor. Globalt beräknas marknaden för Liveables konsumenttjänster till mellan 70 och 80 miljarder kronor.

Om Liveable

Liveable startades 2016 av syskonparet Martina Hessel och Felix Hessel utifrån visionen att skapa en enkel och fungerande hyresmarknad med trygga villkor för alla människor. Liveables huvudkontor finns i Stockholm och tjänsterna förmedlas i huvudsak via den digitala plattformen liveable.se.

För mer information, kontakta:
Martina Hessel
martina@liveable.se
+46 732 44 55 90

 

http://www.liveable.se/