“Det som händer nu, visste vi redan i januari”

17 oktober 2017

Signalerna om en trögare bostadsmarknad kommer allt tätare. Enligt senaste prisindex från Valueguard sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med knappt 2 procent i september, medan priserna på villor backade 1,3 procent. Särskilt trögt gick det för bostadsrätterna i Stockholm. En del av förklaringen är ett stort antal nyproducerade bostadsrätter som har kommit ut på marknaden under kort tid. Samtidigt talas det om stigande räntor under kommande år.

Fastators VD Joachim Kuylenstierna varnade redan i sitt VD-ord i årsredovisningen för 2016 (publicerad den 5/4 2107) för en ohållbar utveckling i bostadssektorn;

“Bostadsutvecklingsbolagen, vissa med balansräkningar uppskruvade långt ovanför skorstenen, lever allt farligare om räntan och inflationen successivt stiger. Visst har vi för få bostäder i Sverige och visst växer befolkningen. Men när vi går från 10 till 11 miljoner invånare de närmaste sju åren så kommer flertalet nya svenskar vara nyfödda eller nyanlända – två grupper som har svårt att betala 100 000 kronor per kvadratmeter. Vinster i form av framtida förväntningar och vinster från excelark snarare än verkligheten utgör en allt större risk för bostadsutvecklarna. I detta segment kommer de duktiga bli starkare och de dåliga försvinna.”

”De stora fastighetsbolagen kommer att ”tuffa på” med stora bundna lån i avvaktan på inflation. Mindre bostadsutvecklare kommer att vara i behov av kapital då kommunernas planändringar och försäljningsprocesser tar längre tid än planerat. Räntan kommer att gå upp och inflationen kan smälla till ordentligt om några år, med en början i slutet av 2017.”

Även för sparare som investerat i bostadsutvecklande bolag är de sjunkande priserna en potentiell risk. Fastators innehavsportfölj sträcker sig från renodlade fastighetsbolag till förvaltningstjänster och nischade fintechföretag inom fastighetsbranschen – en spridning av risk som innebär en tydlig fördel när signalerna om en svalare bostadsmarknad nu ökar.

”Marknadsförutsättningarna i olika delar av fastighetssektorn förändras hela tiden. Vi är snabbfotade och kan välja de investeringar som är bäst för tillfället. För sparare innebär det att man exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och på så sätt undviker att lägga alla ägg i samma korg”, säger Joachim Kuylenstierna, VD i Fastator.