Senaste aktieanalysen från Aktiespararna

Läs analysen

Fastator förnyar samtliga obligationer

Läs mer

Fastator säljer aktier för 955 MKR

Kommentar från VD

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

0.775 SEK

(12.32%)

Fastators senaste kvartalsrapport

Q4

Fastator offentliggör årsredovisning för 2023

Fastators årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorse Rapporten kan laddas ned i sin helhet på:...

Fastator informerar om kommande nedskrivningsbehov

Fastator ingick 2022 via dotterbolag ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023 På grund av den rådande finansiella situationen saknade...

Fastator informerar om räntebetalningar under utestående obligationslån, förhandlingsprocessen med obligationsinnehavare samt att Point Properties har ingått standstill-avtal

 Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelar att de uppskjutna räntebetalningarna under Bolagets utestående obligationslån som skulle ha skett...